Przedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi) o stężeniu normalnym lub wysokim.Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa.

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia:

  • + odporny, małe zmiany wagi lub bez zmian, mały wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa.
  • * częściowo odporny, z upływem czasu następuje wyraźne pogorszenie własności mechanicznych oraz zmiana wagi, w wielu przypadkach można pozwolić
    na krótkotrwały kontakt.
  • nieodporny, po upływie krótkiego materiał jest poważnie osłabiony (znaczny spadek własności mechanicznych i zmiana wagi), nie zaleca się stosowania materiału w tych warunkach.
Związek chemiczny
Materiał
PCV
PUR
San-top
Silikon
PTFE
Nitryl
Chloropren
CSM Hypa
Polietylen (PE)
Aceton
+
+
+
*
*
+
Acetonitryl 
  
+
    
Acetylen
+
+
  
+
+
   
Akrytonitryl 
  
+
    
Aldechyd octowy
+
*
+
 
*
*
*
Alkohol allilowy
*
   
+
    
Alkohol benzylowy
+
*
*
+
+
*
*
*
Alkohol butylowy
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol etylofenylowy
*
*
  
+
    
Alkohol etylowy
+
+
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol furfurylowy
  
+
    
Alkohol izobutylowy
+
*
*
+
+
*
+
+
+
Alkohol izopropylowy
+
*
+
+
+
*
*
+
+
Alkohol laurylowy    
+
    
Alkohol propylowy
*
*
+
+
+
+
*
*
+
Amoniak (roztwór wodny)
+
+
+
+
*
*
*
+
Anilina
+
*
+
*
*
Azot
+
 
+
 
+
+
*
+
Azotan amonowy (nawóz szt.)
+
+
+
*
+
+
+
+
 
Azotan potasu
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Azotan rtęci
+
 
+
+
+
   
+
Azotan srebra
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Azotyn sodu
+
+
+
*
+
 
+
+
+
Benzen
*
+
Benzyna
+
+
+
*
 
 
Benzyna normalna
+
+
+
*
 
 
Benzyna super
+
+
*
 
 
Bezwodnik kwasu azotowego
*
  
+
    
Bezwodnik kwasu chromowego
+
  
+
    
Bitumy
+
+
*
*
+
 
*
+
Boraks
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Brom ciekły
*
+
 
Brom opary
*
*
+
 
Bromek metylu
 
*
+
*
Bromian potasu
+
 
+
+
+
+
 
+
+
Butadien
+
 
*
+
*
*
*
*
Butan ciekły
+
+
*
*
+
 
+
+
+
Chlor ciekły
 
+
    
Chlor gazowy mokry
+
*
+
 
*
Chlor gazowy suchy
*
*
+
 
*
Chlorek allilu 
  
+
    
Chlorek amonowy (salmiak)
+
 
+
+
+
+
+
*
+
Chlorek amylu
*
*
*
+
 
Chlorek benzylu
 
*
+
*
Chlorek cynku
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek etylenu
*
+
*
Chlorek glinu (glinowy)
+
 
+
*
+
+
+
+
+
Chlorek magnezu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek metylenu
  
+
   
Chlorek metylu
*
+
*
Chlorek miedzi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek rtęci
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Chlorek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek sulfurylu    
+
    
Chlorek tionylu
   
+
   
Chlorek wapnia (roztwór)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek winylu  
*
+
 
Chlorek żelazawy
+
+
       
Chlorobenzen
*
Chlorobromoetan 
  
+
    
Chloroetanol  
*
+
 
*
*
Chloroform (trójchlorometan)
+
 
Chlorometylooctan
+
  
+
    
Chlorotena (trójchloroetan)
*
  
+
    
Cyjanek potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Cyjanek sodu 
+
+
+
+
+
+
+
Cykloheksan
+
*
+
+
*
Cykloheksanol
*
*
+
+
*
+
+
Cykloheksanon
*
+
*
Czterobromoetan
   
+
    
Czterochlorek węgla
*
+
Czterowodorofuran
 
*
*
+
*
Czterowodoronaftalen
 
*
+
 
*
Dekalina
+
 
*
+
 
*
Dekstryna
+
+
  
+
    
Dioksan
*
*
+
+
Dwuaminoetylen
*
  
+
    
Dwuchlorobenzen
*
+
 
*
Dwuchloroetylen
*
+
 
Dwuchlorooctan metylu
+
  
+
    
Dwuchromian potasu
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Dwuetyloamina 
+
*
+
 
*
*
Dwuetyloformamid
  
+
    
Dwuetyloketon 
*
  
+
    
Dwuizobutyloketon
   
+
    
Dwumetyloamina
*
+
*
+
 
*
Dwusiarczek węgla
*
 
*
+
Dwutlenek siarki
+
+
*
+
*
*
*
Eter dwubutylowy
*
  
+
*
   
Eter dwuetylowy
+
*
+
*
Eter dwufenylowy 
*
  
+
   
Eter dwumetylowy
+
+
+
 
+
*
*
Eter etylowy
(dietylowy)
+
*
+
*
Eter naftowy
+
+
  
+
*
   
Fenol
*
*
*
*
+
*
*
Fluor (suchy)
*
   
   
Fluorek amonowy
+
 
+
 
+
+
 
+
+
Fluorek glinowy
+
 
+
*
+
+
+
+
+
Fluorek miedzi
+
 
+
*
+
  
+
+
Formaldehyd
+
*
+
*
+
 
*
*
+
Formamid
+
*
  
+
   
Fosforan amonowy (nawóz szt)
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Fosforan sodu
+
+
+
+
+
*
*
+
Fosforan trójbutylu/trójetylu
 
+
+
+
Fosforiak
+
   
+
    
Fosgen (ciekły)
   
+
    
Freon 11
+
   
+
+
   
Freon 113
+
   
+
    
Freon 12
+
   
+
+
   
Freon 22
+
   
+
    
Ftalan dwubutylowy
   
+
   
Ftalan dwumetylu
 
*
*
+
 
Ftalan dwuoktylu
   
+
    
Gaz rozweselający (tlenek azotu)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Gaz ziemny
+
+
*
+
+
*
Gliceryna
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Glikol dwupropylenowy
+
*
+
 
+
+
+
Glikol etylenowy
*
 
+
+
+
+
+
+
+
Glikol propylenowy
+
 
+
+
+
+
*
+
+
Glukoza
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Heksan
+
+
+
+
+
+
*
Heksanol
+
*
*
+
 
+
*
+
Heptan
+
+
+
 
*
*
*
Jod (mokry)
+
  
+
    
Jod (suchy)
   
+
    
Jodoform    
+
    
Kamfora
  
+
    
Krezotyna
*
   
+
    
Krzemian sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Ksylen
+
*
Kwas arsenowy
*
 
+
+
+
+
+
+
Kwas azotowy (stężony)
+
Kwas azotowy dymiący
+
Kwas benzoesowy
+
+
+
+
+
Kwas borowy (borny)
+
+
+
+
+
+
+
+
Kwas bromowodorowy
+
+
*
+
 
+
+
+
Kwas chlorooctowy
+
*
*
+
 
+
+
+
Kwas chlorosulfonowy
*
*
+
 
Kwas chlorowy (10%)
+
+
+
+
+
+
Kwas chromowy (50%)
+
*
+
*
Kwas cyjanowy
+
   
+
    
Kwas cytrynowy
+
+
+
*
+
 
+
*
*
Kwas dwuchlorooctowy
*
  
+
    
Kwas fluorowodorowy (rozc.)
+
+
*
+
 
+
+
+
Kwas fosforowy
+
 
+
+
*
*
*
+
Kwas ftalowy    
+
    
Kwas glikolowy
+
   
+
    
Kwas jodowodorowy    
+
    
Kwas krzemowy
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Kwas maleinowy
+
 
+
 
+
+
+
Kwas masłowy
*
 
+
*
+
 
*
Kwas metylosiarkowy
+
   
+
    
Kwas mlekowy (stężony)
*
   
+
    
Kwas mrówkowy
*
  
+
   
Kwas nadchlorowy
+
 
+
+
 
+
+
+
Kwas octowy (100%)
*
+
*
+
*
Kwas oleinowy
+
+
*
+
*
Kwas palmitynowy
+
+
*
+
+
*
*
+
Kwas pikrynowy
*
 
+
*
+
*
*
*
+
Kwas propionowy
+
+
+
 
+
Kwas siarkowy (10%)
+
+
*
+
+
+
+
Kwas siarkowy (60%)
+
+
+
+
+
+
Kwas siarkowy (99%)
+
 
+
+
*
Kwas siarkowy dymiący
*
+
+
Kwas solny (stężony)
+
+
*
+
*
+
+
Kwas stearynowy
+
+
+
+
 
+
*
+
Kwas szczawiowy
+
 
+
*
+
 
*
*
+
Kwas taninowy
+
*
  
+
    
Kwas trójchlorooctowy  
*
+
 
+
Kwas węglowy
+
+
  
+
*
   
Kwas winowy
+
+
  
+
+
   
Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C)
+
+
*
*
+
 
*
*
*
Lanolina
*
+
*
*
+
 
*
*
+
Masło
+
 
*
+
+
 
+
+
+
Mentol  
*
+
   
+
Metan
+
*
*
+
+
*
*
+
Metoksybutanol    
+
    
Metyloamina
*
 
+
+
+
+
+
Metyloetyloketon
  
+
    
Metyloglikol
+
   
+
    
Metyloizobutyloketon
  
+
    
Mleko
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Mocz
+
 
+
+
+
 
*
+
+
Mocznik
+
*
  
+
+
   
Morfina
*
   
+
    
Nadchloran potasu
+
 
+
*
+
   
Nadmaganian potasu (10%)
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Nadsiarczan potasu
+
+
+
+
 
+
+
Nadtlenek sodu  
+
*
+
 
*
*
+
Nafta
+
+
*
+
+
*
*
*
Naftalen
*
*
  
+
   
Napój alkoholowy
+
   
+
    
Nitrobenzen
+
+
*
Nitrogliceryna
*
 
+
  
+
+
Nitrometan
   
+
   
Nitrotoluen
   
+
    
Ocet
+
+
+
*
+
+
+
Octan amonowy
+
 
+
*
+
  
+
+
Octan amylu
  
+
    
Octan butylu
*
*
+
*
Octan celulozowy
+
+
+
+
+
   
+
Octan etylu
+
*
+
 
*
Octan izobutylu
*
   
+
    
Octan izopropylu
*
+
 
+
   
Octan metylu
+
+
*
*
Octan ołowiu
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Octan potasu
+
+
+
 
*
+
Octan propylu
*
+
+
 
*
Octan sodu
*
 
+
+
*
*
*
+
Octan winylu
+
+
+
 
+
+
Oktan
+
+
+
 
+
Oktylokrezol    
+
    
Olej (lawendowy)
+
+
 
+
 
*
*
 
Olej (mineralny)
+
+
*
*
+
+
*
+
Olej (roślinny)/tłuszcze
+
+
*
*
+
+
+
+
+
Olej (rycynowy)
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Olej (silikonowy)
+
 
+
*
+
+
*
+
+
Olej (terpentynowy)
+
*
  
+
*
   
Olej (transformatorowy)
+
 
+
+
*
*
Olej (wazelinowy)
+
   
+
    
Olej napędowy
+
 
*
*
+
 
*
+
Olej rycynowy
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Ozon
+
+
+
+
+
 
*
+
+
Paliwo (używane w gosp. dom)
+
+
  
+
    
Perchloetylen
  
+
    
Pirydyna
*
+
*
+
Piwo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Podchloryn potasu
+
*
+
+
+
 
*
*
*
Podchloryn sodu
+
*
+
 
+
+
+
Podchloryn wapnia
+
*
+
*
+
+
+
+
Propan (ciekły)
+
+
+
+
 
+
*
+
Rezorcyna
+
+
  
+
    
Ropa naftowa
+
+
*
+
*
*
*
*
Rtęć
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sebacynian dwubutylu
  
+
    
Siarczan amonowy (nawóz)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczan potasowoglinowy
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Siarczan potasu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczek amonowy
+
   
+
+
   
Siarczek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Siarczyn sodu
+
   
+
    
Siarka
+
 
*
+
+
 
+
+
Siarkowodór
+
+
*
+
*
*
+
Smoła
+
 
*
+
*
+
Soki owocowe
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Styren 
 
+
   
Sześciofluoraceton    
+
    
Tiofen
   
+
    
Tlen
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Tlenek etylenu (20oC)
+
+
*
Tłuszcz (olej roślinny)
+
+
  
+
+
   
Toluen
+
Trójchlorek fosforu 
  
+
   
Trójchloroetylen
 
*
+
Trójchlorofenol/Trójchloroben
   
+
    
Trójtlenek siarki
*
 
+
*
+
*
+
Trójtyloamina
*
  
+
    
Węglan amonowy
+
+
*
+
 
+
+
+
Węglan potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Węglan sodu
+
+
+
+
+
+
+
+
Węglan wapnia (kreda)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Wino
+
 
+
+
+
+
*
+
+
Woda (morska)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Woda (żródlana)
+
+
+
+
+
 
+
+
+
Woda amoniakalna (30%)
+
  
+
    
Woda bromowa nasycona
*
*
+
*
Woda chlorowa
+
 
*
*
+
*
+
Woda Jawelle
+
+
*
+
 
*
*
*
Woda królewska
*
*
+
+
*
*
*
Woda nasycona dwutl. węgla
+
 
+
+
+
 
+
+
+
Woda utleniona (30%)
+
   
+
    
Wodorosiarczan sodu
+
 
+
+
+
+
+
+
+
Wodorosiarczyn sodu
+
   
+
    
Wodorosiarczyn wapnia
+
*
  
+
*
   
Wodorotlenek amonowy 
+
+
+
*
*
*
+
Wodorotlenek glinowy
+
+
  
+
    
Wodorotlenek magnezu 
+
+
+
+
+
+
+
+
Wodorotlenek potasu
+
+
+
*
+
+
+
Wodorotlenek sodu
+
*
+
 
+
*
Wodorotlenek wapnia
+
*
+
*
+
+
*
*
+
Wodorowęglan sodu
+
*
+
+
+
 
+
+
+
Wodór
+
 
+
+
+
+
+
+