Informacje techniczne

1. Dobór węży

W celu prawidłowego doboru węża należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką oraz parametrami danego produktu oraz warunkami eksploatacji dla jakich dany wąż ma być wykorzystany. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji np. dotyczących odporności chemicznej albo zapytań niestandardowych prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Tolerancja dla parametrów zawartych w tym katalogu wynosi około 5%. Tolerancja dla średnic wewnętrznych węży wynosi nie więcej niż 2%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej (ok. 22°C).

Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy niestandardowej (nie znajdującej się w ofercie podstawowej) oraz wykonania węży w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamówienie. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

2. Pakowanie i transport

Węże w zależności od rodzaju i długości pakowane są w formie prostej albo ściskane osiowo lub zwijane w kręgi, a następnie opakowane w folię stretch, karton lub inne opakowanie wymagane przez firmę transportową. W przypadku samodzielnego transportu należy odpowiednio zabezpieczyć węże przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi.

UWAGA! Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.

3. Przechowywanie i eksploatacja

Aby uniknąć ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia zakupionych węży należy przestrzegać zasad prawidłowego ich przechowywania i eksploatacji. Należy pamiętać, że własności fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianie wraz z upływem czasu oraz pod wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych, temperaturowych, chemicznych itp.

Podczas montażu i eksploatacji węża należy zwrócić uwagę na czynniki mogące powodować zniszczenie lub uszkodzenie węża takie jak: nieodpowiedni promień gięcia (promień gięcia mierzony jest od wewnętrznej strony węża), osiowe skręcanie i wibracje, nieodpowiednia temperatura pracy oraz otoczenia, zbyt wysokie ciśnienie/podciśnienie i inne parametry pracy, uszkodzenia mechaniczne itp.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieszaniu węży pionowo (bez odpowiednich wsporników wąż może ulec uszkodzeniu pod własnym ciężarem). W celu uzyskania szczegółowych instrukcji i informacji należy skontaktować się z działem sprzedaży.

Kierunek przepływu medium zaznaczony jest na wężu strzałką. Odwrotny montaż będzie skutkował szybszym zużyciem się węża. W przypadku braku strzałki na wężu prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Instrukcja dotycząca prawidłowego uziemienia spirali węża jest dostępna w dziale sprzedaży.